හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ආලෝකෝ උදපාදි චිත්‍රපට‍යේ උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්

Former President Mahinda Rajapaksa sharing his views, during the 50th day celebration of the movie

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්.

Former President Mahinda Rajapaksa sharing his views, during the 50th day celebration of the movie.

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ අනෙකුත් ප්‍රභූවරුන් ජනවාරි 20දා පැවති ආලෝක උදපාදී මංගල දර්ශනය නැරඹීම සදහා කොළඹ චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවට පැමිණීම සහ ඔවුන්ගේ අදහස් දෙරණ නාලිකාවේ සටහන් වූ අයුරු

ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා වංශ කථාවේ නැවුම් පෙරලියක ආරම්භය “ආලෝකෝ උදපාදි“

47 වන වතාවටත් පවත්වන ආසියාවේ පැරනිතම හා ලෝකයේ A ශ්‍රේණියේ චිත්‍රපට උළෙලක් වන ඉන්දියාවේ ගෝවා චිත්‍රපට උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉදිරිපත් කළ ආලෝකෝ උදපාදි සිනමා නිර්මාණය ප්‍රථම ලෝක මංගල දර්ශනය රතු පලස එලා (Red Carpet – World Premiere) උත්සව ආකාරයෙන් පැවැත්වීමෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් ඉදිරියේ ඇගයීමට ලක්වූ ආකාරය..

ITN News Line – Rata Wata Sariya – 08th Jan 2017

ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා වංශ කථාවේ නැවුම් පෙරලියක ආරම්භය “ආලෝකෝ උදපාදි“ ජනවාරි 20 වන දින සිට EAP සිනමා ශාලාවල තිරගතවේ.

Aloko Udapadi (Light Arose) will be released in theaters island wide on the 20th of January 2017.