ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා වංශ කථාවේ නැවුම් පෙරලියක ආරම්භය “ආලෝකෝ උදපාදි“

47 වන වතාවටත් පවත්වන ආසියාවේ පැරනිතම හා ලෝකයේ A ශ්‍රේණියේ චිත්‍රපට උළෙලක් වන ඉන්දියාවේ ගෝවා චිත්‍රපට උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉදිරිපත් කළ ආලෝකෝ උදපාදි සිනමා නිර්මාණය ප්‍රථම ලෝක මංගල දර්ශනය රතු පලස එලා (Red Carpet – World Premiere) උත්සව ආකාරයෙන් පැවැත්වීමෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් ඉදිරියේ ඇගයීමට ලක්වූ ආකාරය..