හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ආලෝකෝ උදපාදි චිත්‍රපට‍යේ උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්

ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා වංශ කථාවේ නැවුම් පෙරලියක ආරම්භය “ආලෝකෝ උදපාදි“

47 වන වතාවටත් පවත්වන ආසියාවේ පැරනිතම හා ලෝකයේ A ශ්‍රේණියේ චිත්‍රපට උළෙලක් වන ඉන්දියාවේ ගෝවා චිත්‍රපට උළෙලේ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉදිරිපත් කළ ආලෝකෝ උදපාදි සිනමා නිර්මාණය ප්‍රථම ලෝක මංගල දර්ශනය රතු පලස එලා (Red Carpet – World Premiere) උත්සව ආකාරයෙන් පැවැත්වීමෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් ඉදිරියේ ඇගයීමට ලක්වූ ආකාරය..